Izvješća

 

Izvanredna Glavna skupština Koteks d.d.

 

Obavijest o promjeni u postotku glasačkih prava

 

Obavijest - HANFA

 

Poziv na Glavnu skupštinu Društva

 

Izvješće o obavljenoj reviziji Koteks d.d.

 

Mišljenje revizije za Koteks d.d.

 

Mišljenje revizije za konsolidirano izvješće

 

Godišnje izvješće za 2009.

 

Izvješće Nadzornog odbora

 

 

Konsolidirani financijski izvještaj I-IX. 2010.

 

Konsolidirani financijski izvještaj I-III. 2010.

 

Konsolidirani financijski izvještaj za 2009.

 

Konsolidirani financijski izvještaj I-III. 2009.

 

Konsolidirani financijski izvještaj I-VI. 2009.

 

Konsolidirani financijski izvještaj I-IX. 2009.