Kontakt
Igor Sapunar, mag.oec. Ispis
Član Uprave - direktor

Adresa:
Kralja Zvonimira 14/VIII
Split
Hrvatska
HR-21000

Telefon: +385 21 382 385
Fax: +385 21 382 235