Kontakt
Ljiljana Lasić, dipl.iur. Ispis
Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove

Adresa:
Kralja Zvonimira 14/VIII
Split
Hrvatska
HR-21000

Telefon: +385 21 382 385
Fax: +385 21 382 235