Kontakt - Uprava
Ime Titula Telefon Fax
Igor Sapunar, mag.oec. Član Uprave - direktor +385 21 382 385 +385 21 382 235
Ljiljana Lasić, dipl.iur. Pomoćnik direktora za pravne i kadrovske poslove +385 21 382 385 +385 21 382 235
 
  • Uprava   (2)